បង្ក្រាប​ទីតាំង​ផលិត​ស្រោម​ញាត់​សាច់ក្រក​ពី​ពោះវៀន​សត្វ​គ្រប់​ប្រភេទ​ប្រើ​សារធាតុ​គីមី​នៅ​ស្រុក​ឧដុង្គ​ – CEN