ស្រ្តីម្នាក់ផ្ទុះកំហឹងឈ្លោះជាមួយបុគ្គលិករថភ្លើងឡើងបែកផ្សែង ក្នុងរឿងរ៉ាវដេញឲ្យងើបគូទចេញ​ពីកៅអី​ ព្រោះតែ… (វីដេអូ) – CEN