ក្រុមហ៊ុន UnionPay ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការប្រព័​ន្ធ​ទូទាត់​ប្រាក់ តាមរយៈ QR កូដ និង​តាម​បណ្ដាញ​អ៊ី​ន​ធើ​ណែ​ត​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN