​លោក ម៉ែន វិបុល ៖ ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់ ត្រូវមាន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់​ពី​សុវត្ថិភាព​ផ្ទាល់ខ្លួន និង​ក្រុមគ្រួសារ ដោយ​រដូវ​នេះ​ជា​រដូវភ្លៀង រដូវ​ទឹក​ឡើង ដែល​ងាយ​នឹង​បង្កឲ្យមាន​គ្រោះថ្នាក់​ជា​យថាហេតុ​ – CEN