​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ចិន ៖ អរគុណ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែល​បាន​បង្ក្រាប​ជនជាតិ​ចិន ប្រព្រឹត្តិ​បទល្មើស​បាន​ទាន់ពេលវេលា​ – CEN