លោក ឌុ​ច សុវណ្ណ​រី និង​លោក ជៀង អំ ចុះ​បើក​វេទិការ​សាធារណៈ ដោះស្រាយ​សំណូមពរ​នានា របស់ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ ឃុំ​ពងទឹក​ – CEN