យន្តហោះ​ប្រយុទ្ធ​ថ្លៃ​បំផុត​ពិភពលោក លោត​ចូល​សមរភូមិ​ជា​លើក​…​ដំបូង​! (វីដេអូ) – CEN