រថយន្ត​ហោះ​ដំបូង​លើ​ពិភពលោក​នឹងត្រូវ​បានដាក់​លក់​នាខែក្រោយនេះ​(មានវីដេអូ) – CEN