ប្រទេស​ធំៗ មិន​គួរ​ដាក់​បន្តុប​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​របស់​ពួកគេ មកលើ​ប្រទេស​ដែល​តូច​ជាង​ខ្លួន​នោះឡើយ ព្រោះ​ប្រទេស​តូចៗ​ទាំងនេះ ក៏​មាន​អធិបតេយ្យភាព​ដែរ​ (វីដេអូ) – CEN