ផឹកស៊ី ចូល​ខារ៉ាអូខេ​អស់​២០០​ដុល្លារ និងជិះ​ម៉ូតូ​កង់​បី មិន​ឲ្យ​លុយ ហើយ​ទាញ​កាំបិតប៉័ងតោដេញ​កាប់ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN