ខួប ៤ ឆ្នាំ​របស់​មន្ទីរពេទ្យ​រ៉ូយ៉ាល់​ភ្នំពេញ បង្ហាញ​ពីការធ្វើដំណើរ​ដ៏​វែងឆ្ងាយ ក្នុង​ការផ្តល់ជូន​នូវ​សេវា​វេជ្ជសាស្ត្រ និង​ការថែទាំ​សុខភាព​ដ៏​ល្អឥតខ្ចោះ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN