មិនងាយរកទេ! សម្លាប់​ស្រី​ស្នេហ៍​ប្តីរួច ​ប្រពន្ធដើម​​ប​ន្យ​ល់​​​លិខិត​​មួយ​ច្បាប់​​ជាប់​​នឹង​​សាកសព ទុក​ឲ្យ​ប៉ូលីស​ទៀត – CEN