ចេញ​អនុក្រឹត្យ​បង្កើត «​សសរស្តម្ភ​សត្វ​តោ » និង «​ភ្នំ​នាង​ក​ង្រី​-​ភ្នំ​ទូក​មាស​» ដើម្បី​ធានា​ឲ្យមាន​ការថែទាំ​ទីជម្រក និង​ស្ថេរភាព​នៃ​ប្រពន្ធ​អេកូឡូស៊ី​ – CEN