ពេលវេលា​៣​ឆ្នាំ ដែល​ឯកឧត្តម យន្ត មីន មក​ដឹកនាំ​ជា​អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ គឺ​គំរោង​អាគារ​ធំៗ​ចំនួន​១៣២​គំរោង ត្រូវ​សាងសង់​ – CEN