មុនពេល​មាន​ការទុកចិត្ត​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក កូរ៉េ​ខាង ជើង នឹង​មិន​រំសាយ​អាវុធ​នុយក្លេអ៊ែរ​ទេ​ – CEN