រុស្ស៊ី​ប្រកាសថា​បាន​កម្ទេច​សមាស​ភាព​ភេរ​វករ​៨៥.០០០​នាក់ នៅ​Syria – CEN