ស្បែកជើង​មូ​យ​គូ​មានតម្លៃ​ដល់​ទៅ​១៧​លាន​ដុល្លារ USD តើ​វា​ស្អាត​ប៉ុនណា​? – CEN