បើកឡាន​ឈ្លើយ​ពេក ប៊ិះ​បុក​នារី​ម្នាក់ មានអី នាង​សងសឹក​វិញ​ភ្លាមៗ​ (វីដេអូ) – CEN