ចេះតែមាន​ហ្មង​! បុរស​ម្នាក់​ឲ្យ​គ្រួសារ​ឈរ​មើល​លើកទឹកចិត្ត និង​ផ្តល់​ដំបូន្មាន​ខ្លះៗ ក្នុងអំឡុងពេល​រួមភេទ​រាត្រី​ទឹកឃ្មុំ​ទី​១ (វីដេអូ) – CEN