​អាសូរ​ណាស់​! ទារក​ម្នាក់​ត្រូវបាន​ទម្លាក់​ពី​ជាន់​ទី​៥ ចូលក្នុង​ចម្ការចេក ខណៈ​ទងផ្ចិត​នៅ​ពុំទាន់​កាត់ផ្តាច់​ តែ​ជីវិត​ថ្លៃ​ដ៏​អស្ចារ្យ ដោយសារ… – CEN