​សំណាង​ល្អ​ណាស់​! តំបន់​១​ពុំ​ទាន់​ត្រូវបាន “​នគរូបនីយ៍កម្ម​” ក្បែរ​ក្រុង​ព្រៃនគរ ឥឡូវ​កំពុង​ក្លាយជា​ទី​ប្រមូលផ្តុំ​មនុស្សម្នា​ទៅ​ស្រូប​យក​អាកាសធាតុ​… បរិសុទ្ធ​ពិតៗ​ – CEN