កត្តា​សុខសន្តិភាព ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​រូបវន្ត មាន​សន្ទុះ​កើនឡើង ក្នុង​ក្រសែភ្នែក​របស់​អ្នកវិនិយោគ​ – CEN