ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត ថោង ខុន ប្រជុំ​ពិនិត្យ​ការអភិវឌ្ឍ និង​ផលប៉ះពាល់​បរិស្ថាន ផ្លូវថ្នល់ លូ ក្នុង​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​ – CEN