​ខ្ទេច​គ្មាន​សល់​ទេ​! ខណៈដែល​អ៊ី​វ៉ាន់​របស់​អ្នកដំណើរ ត្រូវបាន​កម្មករ​ព្រលាន​លើក​គ្រវែង​គ្មាន​ខ្វល់​បែបនេះ (​វីដេអូ​) – CEN