ឃុំខ្លួន ថៅកែ​ទិញ​-​លក់​រថយន្ត ពាក់ព័ន្ធយក​កាតគ្រី​ឡាន ៩​គ្រឿង ទៅ​បញ្ចាំ​យក​លុយ​ជាង ១២​ម៉ឺន​ដុល្លារ – CEN