ខែ​កញ្ញា​ឆ្នាំ​២០១៨ អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ បាន​ទទួល​ពាក្យ​ប្តឹង​ចំនួន​៣៥ – CEN