បុរស​ចំណាស់​ម្នាក់ រស់នៅ​ក្នុង​រូងភ្នំ​អស់​រយៈពេល ២៥​ឆ្នាំ ហើយ​រូង​របស់​គាត់​ពិតជា​អស្ចារ្យ​ណាស់ (​វីដេអូ​) – CEN