​ឃើញ​ជីតា​ត្រូវគេ​ប្លន់ ចៅស្រី​អាយុ​៨​ឆ្នាំ ស្ទុះ​ទៅ​ដណ្តើម​ពី​ក្រុមចោរ​ប្រដាប់អាវុធ​មិន​ខ្លាចញញើត​ឡើយ ទោះ​ត្រូវ​រង​ទុក្ខ​ខ្លួនឯង​យ៉ាងណា (​វីដេអូ​) – CEN