ទិសដៅ​អនុវត្ត​ការងារ​បន្ត​ជា​ច្រើន​ចំណុច ត្រូវបាន​ឯកភាព​គ្នា​សហការ​បន្ត​រវាង​ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្តតាកែវ ខេត្ត​កណ្តាល និង​មន្ទីរ​នគរបាល​ខេត្ត​អាងយ៉ាង​ – CEN