កម្រង​រូបភាព​ប្រៀបធៀប​ពេលមុន និង​ក្រោយ​រញ្ជួយ​ដី​ស៊ូណាមិ នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី វា​សម្លាប់​មនុស្ស​ពិតជា​… សាហាវ​ណាស់​! – CEN