កំពូល​ព្យុះ​ពីរ​កំពុង​បង្ហាញ​វត្ត​មាននៅ​សមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក ហើយ​ប្រទេស​ជប៉ុន​បន្តនឹង​ការរង​ទទួល​ព្យុះ​ថ្មី​នេះ​ – CEN