រក​ឃើញ​ក្មេង​ប្រុស​កំពុង​ពួន​សម្ងំ​ក្នុង​លូ​ក្រោម​ស្ពាន ក្រុម​អ្នក​សង្គ្រោះ​ប្រឹង​បញ្ចុះបញ្ចូល​ទម្រាំ​វា​ព្រម​ចេញ ក្រោយ​ស្វែងរក​មូលហេតុ​ទើប​ដឹងថា ជា​មេរៀន​មួយ​ដែល​សង្គម​ទាំងមូល​ត្រូវ​ពិចារណា​ – CEN