កសិករ​ម្នាក់​ឃើញ​ស៊ុតមាន់​យក្ស​មួយ​គ្រាប់​នៅ​កសិដ្ឋាន ពេល​គាត់​គោះ​វា​មើល​ខាងក្នុង គាត់​ភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែ​… (វីដេអូ) – CEN