ប្តី​ប្រពន្ធ​ចំណាស់​មួយ​គូ​នេះ ថតរូប​ជាមួយគ្នា​គ្រប់​រដូវ នៅមុខ​ផ្ទះ ប៉ុន្តែ​រូបភាព​ចុង​ក្រោយ​មើល​​ទៅ​គួរ​ឲ្យ​ស្រណោះ​ណាស់​ – CEN