លោក Donald Trump គំរាម​ប្រើ​បង្ហើយ​«​សន្លឹក​បៀ​»​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​ចំពោះ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN