ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​តុលា​នេះ ពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​ដីធ្លី ១៣ ហគ​មន៍​ជា​ង ៣០០ នាក់ បាន​ប្រមូលគ្នា​នៅមុខ​សាលាដំបូង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​តុលាការ​ដោះលែង​ពលរដ្ឋ​សហគមន៍​អូរ​ខ្សាច់​៤​នាក់ ពី​ពន្ធនាគារ​ – CEN