អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ថា ផ្លូវ​ខូច​មួយចំនួន ក្នុង​ក្រុង​ព្រះសីហនុ អាជ្ញាធរ​នឹង​ជួសជុល​ឡើង​វិញ​ – CEN