ទាហាន​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ត្រូវបាន​អនុញ្ញាតឱ្យ​បាញ់​ព្រមាន និង​ចាប់ខ្លួន​អ្នក​ឆ្លៀតឱកាស​លួច​យក​ទំនិញ​ទាំងឡាយ នៅ​ហាង​Palu – CEN