រុស្ស៊ី ប្រកាស​រូបភាព​ផ្ទេរ ប្រគល់​ប្រព័ន្ធ​កាំជ្រួច​ជា​សាធារណៈ​ឱ្យ​ស៊ី​រី​ – CEN