ក្រោយ​គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​និង​ស៊ូណាមិ ឥឡូវ​ដល់​វេន​ភ្នំភ្លើង​Sulawesi ផ្ទុះ​នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី​ – CEN