ដង្កូវ​សមុទ្រ​នៅ​តំបន់​សមុទ្រ​ជ្រៅ​មើល​មួយ​ភ្លែត ស្មានតែ​ប្រដាប់ភេទ​របស់​មនុស្ស​ប្រុស​ – CEN