ម្យ៉ាង​ដែរ គ្រា​ដែល​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​របស់​ម​ហា​អំណាច​អង់គ្លេស ចាប់ផ្តើម​សុន្ទរកថា ដោយ​…​រាំ​តាម​ចង្វាក់ភ្លេង​បទ Dancing Queen (​វីដេអូ​) – CEN