នេះ​ទើប​ជា​គុណធម៌ “​កំពូល​” របស់​គ្រូពេទ្យ ខណៈ​សុខចិត្ត​វះកាត់​កូន​ខ្លា​ឃ្មុំ​… សំឡី​! – CEN