ទូត​កូរ៉េ​ថា នឹង​ខិតខំ​ជំរុញ​រដ្ឋាភិបាល​កូរ៉េ បង្កើន​ចំនួន​កូតា​ពលករ​ខ្មែរ ឲ្យ​បាន​កាន់តែច្រើន​ថែមទៀត – CEN