កម្មករ​អនាម័យ​ចិន​បង្ក​ការភ្ញាក់ផ្អើល ខណៈពេល​នាំយក​កញ្ចប់​លុយ​២២០០០ USD សង​ឱ្យ​ម្ចាស់​ដើម​វិញ​ – CEN