​សាហាវ​មែន​! តាម​ព្យាយាម​រំលោភ​​មិន​បាន​សម្រេច ពួក​អា​ស្ទាវ​៣​នាក់​ផ្ទុះ​កំហឹង ចាប់​នាង​ចង​ព្យួរ​រហូត​ដាច់ខ្យល់​ស្លាប់​យ៉ាង​វេទនា​បំផុត​! បែបនេះសមតែ… – CEN