ឆាកប្រយុទ្ធ​ដោយ​អាវុធ​នៅ​អាមេរិក ប៉ូលិស​៧​នាក់​រង​គ្រាប់ ក្នុងនោះម្នាក់ស្លាប់ – CEN