អ្នក​ដាំ​ផ្លែ​ស្រការ​នាគ​ខ្មែរ ប្រឈម​នឹង​ការធ្លាក់​ថ្លៃ​ដ៏​គំហុក ខណៈពេល​ទីផ្សារ​ស្រការ​នាគ​វៀតណាម កំពុង​ជាប់គាំង ព្រោះ​ទីផ្សារ​ចិន​បាន​ផ្អាក​ការនាំ​ចូល​មួយរយៈ​ – CEN