ខ្ទឹមបារាំង និង​ទឹកឃ្មុំ​៖ «​ឱសថ​ព្យាបាល​ក្អក​» ដ៏​ប្រសិទ្ធភាព និង​ថែមទាំង​អាច​បង្ការ​ផ្តាសាយ និង​រលាក​បំពង់ក​ – CEN