គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ នា​ថ្ងៃ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ថ្ងៃទី​៨-៩ ខែតុលា ស្លាប់​២២​នាក់ និង​៥៣​នាក់ រងរបួស​ – CEN